Route Help
zásady ochrany osobních údajů

- Tyto zásady se vztahují na webové stránky routehelp.cz, routehelp.eu a aplikace na Google Play a AppStore, které jsou v odkazech pouze na našich stránkách.


Cookies atd.

Naše služby nevyžadují cookies, protože nepoužíváme žádné analytické nástroje, nesbíráme data o uživatelích a ani je neuchováváme.


Aplikace vyžaduje GPS

Pro fungování aplikace vyžadujeme GPS, která zjistí Vaše souřadnice, poté vyhodnotí situaci a ukáže Vám firmy v okolí. GPS souřadnice se nikam neodesílají.


Data od firem

Od firem, které se chtějí registrovat do aplikace vyžadujeme následující data:

Název firmy
Adresa
IČ , popř. DIČ
Email (pro zaslání faktury)

- Tyto údaje slouží pouze pro naše účetnictví.

Dále volitelné údaje, které se zobrazí v aplikaci a firma se zobrazením souhlasí:

Název firmy
Adresa
Telefonní číslo
WWW stránka
Popis činnosti viz registrační formulář


Ochrana osobních údajů nezletilých

Nesbíráme data od osob mladších 18 let.


Zabezpečení dat

Po odeslání registračního formuláře stáhneme data, která poté smažeme ze serveru. Tyto data jsou následně uchovávána v bezpečí, na šifrovaném disku.


Sdílení dat s třetí stranou

Vaše data nepředáváme třetím stranám.


Marketing

Na Vaše telefonní číslo nebo na Váš email nezasíláme nabídky, které se netýkají aplikace Route Help. Jediný kontakt nastane při vylepšení, změny popř. jiných důležitých záležitostí aplikace.


Právo na změny

V případě potřeby si vyhrazujeme právo na změnu podmínek.
Tyto podmínky jsou platné od 1.12.2018


Kontakt

V Případě dotazu ohledně zásad ochrany osobních údajů nás kontaktujte zde:
privacy-policy@routehelp.cz


Přejít na Route Help.cz