Udržujte aplikaci aktuální

Aktualizace aplikace vyžaduje internetové připojení


Android

1. Spusťte nainstalovanou aplikaci "Obchod Google Play"
2. V menu klepněte na nabídku "Moje aplikace a hry"
3. Vyberte aplikaci, kterou chcete aktualizovat.
4. Klepněte na tlačítko "Aktualizovat"


iOS

1. Spusťte nainstalovanou aplikaci "AppStore"
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete aktualizovat.
3. Klepněte na tlačítko "Aktualizovat"


Přejít na Route Help.cz